Produkcja w hali stalowej a przepisy BHP

Produkcja w hali stalowej wymaga spełnienia przepisów BHP

Niewielu przedsiębiorców zastanawia się, czy ich hala stalowa spełnia normy przepisów bezpieczeństwa higieny pracy. Niedopełnienie tego typu obowiązków może grozić wizytą inspektora pracy oraz grzywną, a nawet zamknięciem produkcji z powodu rażącego zaniedbania przepisów BHP. O czym należy pamiętać?
W hali stalowej musi być dostatecznie dużo miejsca

Przepisy jasno mówią, że produkcja w hali stalowej musi zapewnić odpowiednią kubaturę oraz przestrzeń pracy i ścieżek poruszania się. Na każdego pracownika pracującego powyżej 4 godzin wymaga się 30 m3 przestrzeni oraz minimum 2 m2 wolnej podłogi do wykonywania pracy. Same drzwi muszą mieć wymiary pionowe co najmniej 2 metry, a ścieżki do poruszania się między maszynami muszą mieć 0,75 metra dla ruchu jednokierunkowego i 1 metr dla ruchu dwukierunkowego.
Pracodawca musi chronić przed hałasem

Praca w fabrykach przy obsłudze maszyn to ciężka robota. Dodatkowo komfortu pracy nie poprawia wszechobecny hałas. Produkcja w hali stalowej dodatkowo działa jak pudło rezonansowe, które wzmacnia efekt. Dlatego pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia osprzętu chroniącego przez uszkodzeniem słuchu. Dopuszczalny poziom hałasu, jaki może występować bez potrzeby stosowania nauszników to 40 dB. Powyżej tej skali pracownik musi nosić ochronne słuchawki.
Produkcja w hali stalowej wymaga odpowiedniej temperatury

Nieustanny problem każdego właściciela fabryki czy huty – temperatura. W przypadku pracy biurowej wymagania są przejrzyste. Poniżej 16 stopni praca jest niedopuszczalna. Lecz co w przypadku pracy w piekarni lub produkcji materiałów wymagających obróbki cieplnej?

Generalnie stosuje się odrębne przepisy dla każdego rodzaju miejsca pracy. Ogólnie nie można przekraczać temperatury 30 stopni w miejscach, gdzie pracują pracownicy nieposiadający odzieży chroniącej przed gorącem. Wyraźnym sygnałem, że temperatura w miejscu pracy jest zbyt wysoka, są mdlejący ludzie. W takich momentach natychmiast należy przerwać pracę i zamontować urządzenia ochładzające. Również produkcja w hali stalowej poniżej 15 stopni wymaga dostarczenia ciepłego odzienia i/lub zainstalowania ogrzewania.

Inne wpisy o nieruchomościach:

Produkcja w hali stalowej a przepisy BHP
1 vote, 5.00 avg. rating (65% score)

About the author

Related Articles

Nowa Sonda:

Czy budowa własnego domu rodzinnego to zdecydowanie za duży wydatek?

View Results

Loading ... Loading ...
Archiwa
Nowe komentarze:
Kategorie